Thailand Game Show 2020

Main Sponsors

Co-Sponsors

THAILAND GAME SHOW 2020+1


สำหรับท่านที่ได้ทำการซื้อบัตร >> ระบบจะทำการรีฟันภายในวันที่ 15 มกราคม โดยมีขั้นตอนดังนี้1. Credit Card
ทาง Eventpop ทำเรื่องคืนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการคืนเงินให้กับลูกค้า และทางธนาคารจะคืนวงเงินกลับไปยังบัตรที่ใช้ทำการสั่งซื้อ ภายใน 1-2 รอบบิล (ระยะการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)

2. Debit Card
ทาง Eventpop ทำเรื่องคืนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการคืนเงินให้กับลูกค้า และทางธนาคารจะคืนเงินกลับเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิต ภายใน 45 วันทำการ (ระยะการดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร)

3. K Pay Plus /Bill Payment /Thai QR promptpay
ทาง Eventpop จะส่งอีเมลผ่านระบบอัตโนมัติหาลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากรอกบัญชีธนาคาร หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารจึงจะเริ่มดำเนินการคืนเงิน โดยตัดรอบทุกวันพฤหัส และดำเนินการคืนเงินในช่วงสุดสัปดาห์ และจะได้รับเงินในวันจันทร์ถัดไป (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

NEWS